Asylboende

Asylboendet på Valhall Park

I januari 2016 öppnade Migrationsverket ett asylboende på Valhall Park i Ängelholm. Asylboendet bemannas av Migrationsverkets personal. Boendet är tänkt att inrymma totalt 332 asylsökande, främst ensamstående men även barnfamiljer kan som kan behöva få plats.

Asylboendet i Strövelstorp

I Strövelstorp finns 12 lägenheter som Migrationsverket gjort till asylboenden för ett 70-tal personer där barnfamiljer är prioriterade.